Om pdf bestanden te bekijken of te printen heeft u Acrobat Reader nodig.
Acrobat Reader kunt u via de link hieronder gratis downloaden:

 

 

U schrijft zich in voor een opleidingsprogramma door een inschrijfformulier te downloaden, in te vullen, uit te printen, te ondertekenen en op te sturen naar:


K&P Opleidingen

Postbus 4076

2003 EB Haarlem

 

 


INSCHRIJVEN opleiding/cursus - hier het inschrijfformulier PDF downloaden

Zie hieronder voor de inschrijfvoorwaarden


 


Inschrijven introductieworkshops - klik hier


 

 


K&P Opleidingen is ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van K&P Opleidingen vrijgesteld van BTW.

Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met deze registratie geeft CRKBO aan dat K&P Opleidingen aan alle gestelde criteria voldoet. De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.

 


 

Algemene voorwaarden

 

Contact

Wanneer u ons belt of mailt met een verzoek om informatie, dan doen wij ons best uw vraag direct of in ieder geval binnen twee werkdagen te beantwoorden. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan laten wij u weten wanneer u antwoord van ons kunt verwachten.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

 

Inschrijfvoorwaarden

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Is een cursus/opleiding volgetekend wanneer uw inschrijving bij ons binnenkomt, dan ontvangt u daarover bericht.
U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw inschrijving een bericht van plaatsing. Voor aanvang van de cursus/opleiding ontvangt u de leslocatie en een routebeschrijving, alsmede overige cursusinformatie.
Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Inschrijven impliceert acceptatie van de navolgende voorwaarden.

 

Betaling

U ontvangt een factuur voor de deelnamekosten. De betaling dient op de vermelde vervaldag (na 14 dagen) te zijn voldaan. Bij een tweejarige opleiding betaalt u de opleidingskosten per cursusjaar. Desgewenst kunnen deze in drie termijnen worden voldaan, waarbij de eerste termijn verhoogd wordt met € 30,- voor administratiekosten.

 

Restitutie

Komt u in aanmerking voor restitutie van betaalde bedragen, dan zullen we de te restitueren bedragen binnen 14 dagen overmaken op uw rekening.

 

Annuleren van uw inschrijving

U kunt uw inschrijving annuleren, mits u dit schriftelijk doet.
K&P aanvaardt geen aansprakelijkheid als annuleringen haar niet of niet tijdig bereiken. We adviseren u dan ook om een annulering aangetekend of met ontvangstbevestiging te verzenden.

Bij annulering binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen worden geen kosten in rekening gebracht.
Daarna, bij annulering tot 14 dagen voor cursusaanvang worden uitsluitend annuleringskosten, zijnde € 40,- in rekening gebracht.
Bij latere annulering (na de bedenktermijn van 14 dagen en binnen 14 dagen voor de cursusaanvang) is het gehele cursusgeld verschuldigd.
Uw plaats mag door een vervanger worden ingenomen, indien hij of zij aan de toelatingscriteria van het betreffende opleidingsprogramma voldoet en vóór aanvang ervan als deelnemer is ingeschreven. Indien u gedurende een traject met de opleiding stopt, vindt geen restitutie van cursusgelden plaats.

 

Programmawijziging

K&P behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen aanvangstijd of data van opleidingsprogramma’s te wijzigen of bepaalde cursussen/opleidingen te laten vervallen (bij onvoldoende inchrijvingen). Kan een cursusdag niet doorgaan vanwege overheidsregels m.b.t. Covid, dan wordt een vervangende datum bepaald (dus geen online lessen).

 

Vooropleiding, ervaring en praktijksituatie van deelnemers

K&P kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebleken ontoereikende opleiding en/of ervaring van de cursist(e), noch voor ontoereikende mogelijkheden om praktijkopdrachten uit te voeren. K&P behoudt zich het recht voor een inschrijving om haar moverende redenen te weigeren.

 

 

Cursusmateriaal

Het copyright van het cursusmateriaal berust bij K&P Opleidingen.

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de klant.

 

Klachtenprocedure