Na een opleiding brengt u een hoop nieuwe inzichten en competenties binnen in uw schoolorganisatie. Gedurende de opleiding heeft u zich intensief in school- en onderwijsverbetering. Of dat op het gebeid is van NLP, gedragsproblematiek, remedial teaching of interne begeleiding, of het gaat om de inhouden van een van de korte cursussen uit deze brochure, het invoeren van deze kennis en vaardigheden in uw schoolorganisatie is een vak apart.
Veranderen en verbeteren doe je niet in je eentje. Hoe goed u in uw opleiding ook op uw voortrekkersrol bent voorbereid, de praktijk is soms weerbarstig.
Daarom bieden wij na afloop van uw opleiding of cursus de mogelijkheid van een ondersteuningsjaar: een follow up, speciaal gericht op de implementatie van uw verworvenheden in uw eigen situatie.
Doel en opzet is om u bij het invoeren van de onderwijsverbetering te laten ondersteunen door een ervaren docent en begeleider.
Wanneer u - als startende specialist – op kritieke momenten in het veranderingsproces kunt rekenen op adequate advisering, is de kans veel groter dat u valkuilen weet te vermijden, knelpunten oplost of voorkomt.
Veel van deze kritische momenten zijn door een ervaren begeleider te voorspellen. Soms moet de aan u aangeboden informatie net iets anders worden uitgevoerd om de implementatie tot een succes te maken. Daarvoor is expertise nodig, die de docent in huis heeft.


Voor wie?

Dit aanbod is voor

 

Het gaat bij deze specialisten om geheel andere taken.
De gemeenschappelijke factor echter is, dat zowel de IB/RT-er in de kleuterbouw, de Gedragsspecialist en de NLP-er, zich bezighouden met kwaliteitsverbetering op schoolniveau.
Voor de Interne onderwijsbegeleider geldt een enigszins andere ondersteuning.

 

Wat kunt u verwachten?

Elk veranderingsproces verloopt in grote lijnen volgens hetzelfde stramien, uitgedrukt in de PDSA-verbetercyclus van Deming: Plan, Do, Study, Act, ofwel:

 

Plannen: anticiperen en plannen alvorens een activiteit wordt ondernomen

Uitvoeren en in gang houden van de geplande activiteiten

Bestuderen: overdenken van het gerealiseerde resultaat

Actie ondernemen op het gerealiseerde resultaat.

 

In feite doorloopt uw school een PDSA-cyclus bij ieder veranderingsproces dat u inzet. Elke fase in zo'n proces kenmerkt zich door specifieke reacties van de betrokkenen en een aantal momenten in het proces is cruciaal voor hoe het verder verloopt.

 

Belangrijke momenten zijn:

 

Ondersteuning roept u in bij deze momenten, of bij andere momenten die u zelf kiest; waar feedback en advies in uw situatie van belang zijn.
Een overweging kan tevens zijn, om daar een stukje teamteaching in te betrekken. Doorgaans bevordert dit een voorspoedige implementatie.

 

Meer informatie?

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden tot specifieke invulling van de formule. Wij schatten in dat een begeleiding op drie momenten in het implementatieproces gewoonlijk zal volstaan. Of dat voor uw situatie klopt - en of u dat zelf zo wenst - zal blijken bij een eerste - telefonische - verkenning van uw situatie. Afhankelijk van de geschatte tijdsinvestering die ermee is gemoeid, doen wijj u een begeleidingsvoorstel en brengen we een offerte uit. Als u belt naar het K&P-bureau, neemt een ervaren docent/begeleider met u contact op.

Heeft u uw opleiding al enige tijd geleden afgesloten?
Ook dan nodigen we u uit om ons uw vragen voor te leggen.