Cursusleider:

drs. André Doesburg, psycholoog.Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten, remedial teachers, schoolbegeleiders en (ortho)pedagogen.
Deze cursus is bijzonder geschikt als teamcursus.Waar en wanneer?

In Utrecht, 3-daagse cursus: op zaterdagen van
10.00 tot 16.00 uur.
Data: 13 en 27 januari en 10 februari 2024Deelnamekosten:

€ 495,- (inclusief handleiding)Op locatie

Opleidingen en cursussen (of delen ervan) kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen
€ 750,- per dagdeel.Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op
023 - 760 03 13.
Direct contact
met cursusleider

André Doesburg:

06 - 454 41 083.

 

 

Bent u, als leerkracht, gedragsspecialist, intern begeleider of remedial teacher, toe aan een verdiepingscursus? Wilt u meer inzicht krijgen in leerlingen, ouders en collega's en begrijpen waar hun gedrag vandaan komt? Wilt u meer zicht krijgen op de eigenheid van en verschillen tussen mensen, zodat u meer op maat en daarmee effectiever met hen om kunt gaan? En bent u klaar om echt de diepte in te gaan en zaken te leren waar nog maar weinig mensen weet van hebben? Dan is dit de cursus voor u. Want de ene leerling, ouder of collega is de andere niet, en ieder heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. U leert van het gedrag en van de verbale en non-verbale communicatie van kinderen en volwassenen ‘af te lezen’ wat hun denkstijl is. Kent u eenmaal iemands denkstijl, dan kent u ook zijn persoonlijkheidsprofiel en weet u dus wat zijn gebruiksaanwijzing is. U kunt dan ‘op dezelfde golflengte’ communiceren. Wat u zegt komt dan beter door en sorteert meer effect, omdat u de gevoelige snaar weet te raken.

 

Denkstijlen

Iedereen beschikt over negen geestvermogens, zoals rede, instinct, verstand, intuïtie en gevoel. Met behulp van deze geestvermogens verwerken we onze waarnemingen, denken we na, vormen we onze meningen en gevoelens en sturen we ons gedrag. Dat doen we echter op de automatisch piloot, zonder door te hebben hoe we dat precies doen. Daarbij gebruikt iedereen vooral dat geestvermogen dat bij hem of haar het meest ontwikkeld is. Zo is de ene persoon bijvoorbeeld vooral verstandelijk ingesteld, een ander benadert personen en zaken meer intuïtief, weer een ander opereert vooral gevoelsmatig of instinctief, enzovoort.

 

Persoonlijkheidsprofielen

Wanneer een iemand taken, personen of zaken verstandelijk benadert, dan leidt dit tot andere gedachten, meningen, gevoelens en gedragingen, dan wanneer de iemand dit gevoelsmatig of intuïtief doet. Iemands denkstijl bepaalt dus hoe de iemand leert, waar hij goed in is en hoe hij omgaat met allerlei personen en zaken. Dat geeft ieder meens een persoonlijkheidsprofiel - een geheel van voor die denkstijl karakteristieke gedachten, meningen, gevoelens, gedragingen en vermogens.

 

Hoe herken je iemands denkstijl?


U kunt iemands denkstijl ‘aflezen’ van zijn gedrag en zijn verbale en non-verbale communicatie.
U hoeft hiervoor maar twee vragen te beantwoorden:
- Welk type voorstelling gebruikt iemand nadrukkelijk?
- En welk type denken gebruikt iemand nadrukkelijk?
Deze twee vragen kunt u op velerlei manieren beantwoorden, en elk van die manieren leidt tot hetzelfde antwoord.
In de training leert u herkennen – onder meer op video’s – welke type voorstelling en welk type denken kinderen en volwassenen nadrukkelijk gebruiken aan gebaren, stemtoon, ademhaling, oogbewegingen, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en –beweging en aan wat iemand zegt.

 

Omgaan met leerlingen

De negen denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen hebben elk hun eigen kwaliteiten, valkuilen, behoeften en gebruiksaanwijzing.
Kent u de denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen van leerlingen, dan geeft dat u informatie van onschatbare waarde. U begrijpt beter waar hun gedrag vandaan komt. Verschillen tussen leerlingen worden duidelijk en verklaarbaar en in uw interacties weet u daar van uit te gaan. Ook heeft u zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. U kunt latente kwaliteiten tot ontplooiing brengen en weet hóe leerlingen te begeleiden als het om de specifieke valkuilen en uitdagingen voor die leerling gaat.

 

In uw rol van leerkracht speelt u dan veel beter in op de specifieke behoeften van uw leerlingen. Het onderwijsaanbod, ook de sociaal-emotionele begeleiding, snijdt u desgewenst op maat. Omdat u beter begrijpt voor welke leer- of gedragsproblemen een leerling in aanmerking komt, handelt u veel gemakkelijker preventief.

 

Omgaan met ouders en collega’s

Op dezelfde wijze als bij kinderen kunt u ook de denkstijlen en persoonlijkheidsprofielen van volwassenen bepalen en de gebruiksaanwijzingen van ouders en collega’s leren kennen. Hierbij worden koppelingen gemaakt met andere systemen van persoonlijkheidstypering (kent u iemands denkstijl, dan weet u bovendien welk Human Dynamics type of Enneagram type iemand is, wat zijn teamrol is (Belbin), welke vorm van meervoudige intelligentie het meest ontwikkeld is etc.). Dit stelt u in staat effectiever met anderen om te gaan, rekening houdend met hun voorkeuren en hun sterke en zwakke kanten.

 

En natuurlijk: door meer inzicht in uw eigen persoonlijkheid is het rendement van deze training evenzeer van kracht in uw persoonlijke situaties en relaties.

Deze cursus is bijzonder geschikt als teamcursus.

 

Studiebelasting

30 uur, waarvan 17,5 contacturen.