Beste lezeres, beste lezer,


Met genoegen presenteren wij u op deze website ons aanbod voor het schooljaar 2023-2024:

 

RT Psychomotoriek

 

Gratis Introductieworkshop

 

Communicatie en afstemming

 

NLP

 

Op locatie

 


 

Vele honderden professionals in het primair onderwijs – leraren, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders - mochten we in de loop van de jaren al begeleiden op weg naar een verregaande verrijking en verdieping van hun professionaliteit en hun persoonlijk functioneren. Net als u streven we naar Kwaliteit en Professionaliteit in het Primair Onderwijs; daar staan de letters K&P voor.
Dat doen we middels opleidingsprogramma’s die uitermate praktijk- en doelgericht zijn, steeds in wisselwerking met de concrete onderwijsleersituatie.

De probleemgerichte benadering (wat gaat er fout en waarom gaat dat fout?) en de oplossings/handelingsgerichte benadering (hoe lossen we het op, wat kunnen we doen?) hebben beide hun plaats binnen het kader van doelgericht denken en handelen: wat is de gewenste situatie en hoe komen we daar?
Uit de evaluaties door onze cursisten, blijkt keer op keer dat deze invalshoek een succes is en al gedurende de opleiding vruchten afwerpt.

 

De opleidingsprogramma’s, of onderdelen daarvan, die u op deze website aantreft, voeren we ook uit op locatie: voor uw eigen schoolteam of, bijvoorbeeld, voor leden van een samenwerkingsverband. Nadere informatie daarover vindt u op deze website: evenals informatie over ondersteuning, follow-up en implementatie op locatie.
Vragen over ons aanbod kunt u ons uiteraard voorleggen. U kunt het K&P-kantoor bellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de docent of de cursuscoördinator. De telefoonnummers staan op iedere pagina vermeld. En dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
U kunt ons bereiken op 023 - 76 00 313.

 

Met vriendelijke groet,

 

André Doesburg